Konsultatsioon, õigusabi, juriidiline abi ja nõustamine

Me hindame kõrgelt eetilist käitumist ja väärtusi, mis põhinevad humaansetel ühiskonnamudelitel.

  Õigusbüroo Artes klientideks on nii füüsilised isikud, ettevõtjad kui ka erinevad kohalikud organisatsioonid ning kohalikud omavalitsused ja riigiasutused.

  Väärtused

  Õigusbüroo missioon on pakkuda kvaliteetset, kiiret ja soodsat paindlikus vormis õigusabi teenust.

  Kvaliteet

  Ettevõtte personali moodustavad laia silmaringi, avatud meele ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajad, kes tegelevad pidevalt enese arendamise ning uute teadmiste – oskuste hankimisega. Kvaliteedi tagabkohusetundlikkus, sihikindlus, põhjalikkus ja erialased kõrged teadmised ning pikaajalised kogemused. Teeme oma tööd pühendunult ja usume, mida teeme!

  Konfidentsiaalsus

  Me ei edasta kliendilt või koostööpartnerilt saadud informatsiooni kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui vastav nõue tuleneb seadusest või omame kliendi või koostööpartneri nõusolekut.

  Lojaalsus

  Õigusabi osutamisel ja ülesande täitmisel lähtume kliendi huvidest ega teosta tegevust, mis võib nimetatud huvi ükskõik millisel moel kahjustada.

  Paindlikkus

  Arvestame klientide erinevaid vajadusi, läheneme olukorrale juhtumipõhiselt.

  Kiirus

  Asume probleemi lahendama kohe. „Mõistlik aeg“ tähendab meie jaoks täna, mitte homme!

  Teenused

  • Esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine (esimese konsultatsiooni hind koos materjalidega tutvumisega on 60 € sõltumata kulutatud ajast).                                                         

       Konsultatsioon on konfidentsiaalne ja hõlmab:

   • materjalidega tutvumist, mille käigus selgitatakse välja probleemi lahendamise võimalused
   • hinnatakse asja edasist perspektiivi
   • võidu võimalust nii kohtuvälisel läbirääkimisel kui ka kohtumenetluses, võidu võimaluse puudumisel me klienti ka sellest teavitame, et klient ei raiskaks aega ja raha perspektiivitule õigusabile selgitatakse välja asja ligikaudne lõplik hind (läbirääkimised, hagi koostamine, jne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  • Veebinõustamise hind on 30 €, mida klient peab ära maksma ettemaksuna Artes Õigusbüroo arveldusarvele:

         Õigusbüroo Artes OÜ

         SEB Pank a/a EE111010220235933220

         Veebinõustamine on kaasaegne ja kiire juriidilise õigusabi vorm, mille puhul klient saab õigusabi e-posti vahendusel.

  • Raamatupidamisteenus

  Sa soovid, et su firma raamatupidamine oleks korras võimalikult vähese ajakuluga ja võimalikult kerge vaevaga, kuid ei soovi sealjuures tasuda selle teenuse eest meeletult suuri summasid?

  Kui nii, siis oled sattunud just õigele leheküljele :)

  Pakume kvaliteetset ja usaldusväärset raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele taskukohase hinnaga. Teil ei ole vaja teha muud, kuid toimetada korra kuus meieni oma eelmise kuu dokumendid – ülejäänu eest hoolitseme juba meie.

  Raamatupidamisteenuse sisseostmise eelis alternatiivide ees on kindlasti aja ja raha säästmine ning võimalus pühenduda maksimaalselt oma põhitegevusele. Raamatupidamise sisseostmisega on teil on võimalik vähendada oma ettevõtte raamatupidamisega seotud üldhalduskulusid – raamatupidaja palk ja sellega kaasnevad maksud, igakuised bürookaubad ja sidekulud, oma raamatupidamistarkvara olemasolu jpm.

  Te olete asutanud uue ettevõtte, millel puudub veel raamatupidamine?

  Olete juba mõnda aega tegutsenud, kuid raamatupidamine on jäänud unarusse?

  Või soovite Te oma praegust raamatupidamise teenusepakkujat vahetada?

  • Projektijuhtimisteenus

  Meie teenus:

  Oleme keskendunud järgmist tüüpi projektide juhtimisele:

  • EL toetusprogrammidest rahastatud projektid sõltumata valdkonnast ja teemast. Meie tugevuseks on EL toetusprogrammide reeglite tundmine, mistõttu saame olla suureks abiks EL programmidest rahastatud projektide juhtimisel. Meie rolliks on tagada, et projektid vastaksid rahastaja abikõlblikkuse reeglitele.

  Meie projektijuhtimisteenus sisaldab:

  • Projekti metoodika ja lähenemise väljatöötamine 
  • Projekti tegevuste, ajakava ja pidev kontroll
  • Projekti eelarve planeerimine ja projekti finantsjuhtimine
  • Projektimeeskonna komplekteerimine ja juhtimine
  • Projekti tegevuste koordineerimine ja elluviimine
  • Projekti infovahetuse korraldamine
  • Projekti dokumentatsiooni koostamine ja haldamine
  • Riskide juhtimine
  • Teenushangete korraldamine, teenusepakkujatega suhtlemine ja töö korraldamine
  • Projekti aruandluse koostamine tellijale ja/või rahastajale
  • Projekti tulemuste hindamine

  Küsi hinnapakkumist: info@õigusbüroo.eu